Soukromá terapeutická praxe KBT

pro dospělé

Bc. Jana Míková

Poradna není zdravotnické zařízení.

PRO KOHO JE TERAPIE VHODNÁ?

KBT je vhodná pro klienty, kteří dospěli k rozhodnutí, že ve svém životě chtějí něco změnit a jsou ochotni na tom aktivně pracovat. V rámci terapie pracuji s klienty, kteří trpí úzkostmi, depresemi, fóbiemi, ale i vážnými duševními poruchami.

KBT je vhodná také pro klienty, jejichž blízcí trpí psychickými potížemi, a kteří potřebují podporu v této náročné situaci.

Pokud chcete vyzkoušet KBT, kontaktujte mě.

TERAPIE není hrazená ze zdravotního pojištění. Klient ji hradí přímo v sezení nebo převodem na účet. Více informací o platbách ZDE.


Nejste si jisti, jestli je pro vás KBT vhodná?

Odpovězte si na následujících několik otázek:

Rozhodli jste se pro terapii sami a svobodně?

V terapii chcete řešit své vlastní potíže, ne potíže a chování někoho jiného?

Trápí vás alespoň jeden z těchto příznaků?

 • pocity smutku, úzkosti, strachu, paniky, vzteku apod.
 • způsob, jakým reagujete (tj. vlastní chování)
 • přestáváte si rozumět s lidmi a nevíte proč
 • trápí vás fyzická bolest a nepohoda, ale lékařská vyšetření neodhalila žádnou nemoc
 • máte komplikovaný postoj k jídlu a jste rozhodnuti s tím něco dělat
 • máte komplikovaný postoj k návykovým látkám a jste rozhodnuti s tím něco dělat

Jste ochotni se aktivně podílet na terapeutickém procesu? (např. práce na domácích úkolech) 

Pokud jste na všechny otázky odpověděli ANO, pravděpodobně pro vás bude KBT vhodnou metodou. 


Co je KBT?

KBT neboli kognitivně behaviorální terapie je moderní psychoterapeutický směr, který je založený na
práci s myšlenkami a tzv. jádrovými přesvědčeními (kognitivní složka) a také se věnuje tomu, jak reagujeme
v různých situacích (behaviorální složka) a jestli nám naše naučené reakce v životě pomáhají nebo naopak. 

Teorie KBT vychází z toho, že každý z nás je tvůrcem své životní reality. Každý máme svůj jedinečný způsob, jakým si vysvětlujeme události či chování druhých lidí. Tyto interpretace, ať už si je uvědomujeme či nikoli, v nás vyvolávají různé pocity a tělesné reakce a mají vliv na naše chování. KBT se tedy nesoustředí pouze na zjevné příznaky (tělesné pocity, chování), ale snaží se ovlivnit příčinu problémů - náš způsob vnímání sebe a druhých. V něm se možná dopouštíme některých omylů, vlastních interpretací, a velmi tak zatěžujeme svou mysl, což má vliv na naše prožívání a náladu.

V průběhu života si pak osvojíme pro nás typické reakce (vzorce chování), které nám mají v různých situacích pomáhat a chránit nás. Něčemu se vyhneme, před něčím se zabezpečíme, ujišťujeme se u našich blízkých.  Vyhýbáme se lidem, situacím, místům... Časem se do některých situací nebo činností již nejsme schopni pustit. Naučili jsme se jim vyhnout. Pokud nám tento stav začne vadit, je načase se naučit jinému přístupu,
a v tom nám může KBT významně pomoci.

"Ačkoli si nemůžeme vybrat, co se nám stane, můžeme si vybrat, jak na to zareagujeme."
Epiktétosz Hierápole


Co můžete od KBT čekat?

 • Čekejte změny. Ty ale nepřijdou samy bez vynaložení vašeho úsilí. Terapie vyžaduje váš čas a odhodlání. Obvykle trvá přibližně 10 sezení.
  Vaše problémy nevznikly ze dne na den. Pravděpodobně nezmizí hned zítra. 
  Neumíme změnit druhé lidi, ale máme možnost změnit to,
  jak si budeme jejich chování připouštět a vysvětlovat. 

Čeká vás objevování těch zákoutí vaší mysli, která si v běžném životě ani neuvědomujete. Budeme společně hledat nové pohledy na sebe, ostatní a život jako takový. K tomu však nestačí pouze čas vymezený pro terapii. 
Buďte připraveni na zkoumání svého prožívání, myšlenek a chování v běžném životě, mezi setkáními s terapeutem. Plněním domluvených "domácích úkolů" se posouváte vpřed a vidíte konkrétní výsledky.
Terapeut je váš rovnocenný partner. Nepoučuje a nesoudí. Provází klienta na jeho cestě ke změně. Je diskrétní. Mluví srozumitelným jazykem. Nemanipuluje. Řešíme konkrétní problémy, které vás trápí teď. Minulost nezměníme.
Budete silnější a samostatnější. Cílem dobrého terapeuta je naučit klienta strategii, jak pracovat s problémy i do budoucna. I v budoucnu se mohou vyskytnout překážky a problémy, v ideálním případě je však již klient schopen je řešit svými silami.

© 2017 Bc. Jana Míková. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky